Onze werkwijze in 3 stappen uitgelegd.

Huisbezoek

Als het lastig is om naar de praktijk te komen dan is een huisbezoek ook mogelijk. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig (bijvoorbeeld huisarts of consultatiebureauarts),  waarop is aangegeven dat er een indicatie is voor een huisbezoek.

Tijdsduur van consulten

 • Eerste consult 60 minuten directe tijd, en 15 tot 30 minuten indirecte tijd
  (indien er naderhand een dieetadvies wordt opgesteld)

 • Vervolgconsult groot 60 minuten

 • Vervolgconsult standaard 30 minuten

 • Vervolgconsult klein 15 minuten

 • 2x uitgebreid e-mail consult 15 minuten

Hoe zit het met de kosten?

De kosten voor een diëtist worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten. Dat betekent dat alle consulten rechtstreeks worden gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor adviezen bij borstvoeding.

In de basiszorg zit 3 uur dieetzorg per kalenderjaar. Houd hierbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico wat je eerst zelf moet betalen. Dit geldt echter alleen voor volwassenen, dus niet voor kinderen onder de 18 jaar! Mocht je meer dan 3 uur dieetzorg nodig hebben, dan is er soms extra vergoeding vanuit de aanvullende polis mogelijk. Dit is per zorgverzekeraar en per polis verschillend.

Als er geen vergoeding (meer) mogelijk is, dan moet je rekening houden met een tarief van € 22.50 per kwartier.

Soms schrijft een arts een verwijsbrief uit voor een diëtist. Een zorgverzekeraar stelt dit niet meer als verplichting, je bent dus ook zonder verwijsbrief welkom.

Wij zijn lid van en geregistreerd bij

 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

 • Netwerk Kinder Diëtisten (NKD)

 • Diëtistennetwerk van de Nederlandse Coeliakievereniging

 • Kinder(di)eetcreatie

 • Kwaliteitsregister Paramedici