Onze werkwijze.

  • Voedingspraktijk Rond&Gezond bevat de expertises kinderdiëtetiek, lactatiekunde en HeartMath counseling. Álle consulten worden gedeclareerd als dieetconsult, óók als het een borstgevoede zuigeling betreft;

  • Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars;

  • Dieetzorg wordt vergoed vanuit de basiszorg, voor 3 uur per kalenderjaar. Soms wordt er vanuit de aanvullende polis extra dieetzorg vergoed, mocht de 3 uur niet toereikend zijn;

  • Een cliënt is welkom en de zorgverzekeraar vergoedt, zonder dat daarvoor een verwijsbrief nodig is. Natuurlijk kan een verwijsbrief voor ons een prettige aanvulling zijn; graag ontvangen wij deze op naam van de cliënt (bij een borstgevoede zuigeling op naam van het kind) met een verwijzing naar een kinderdiëtist (dus niet naar een lactatiekundige);

  • Wij leggen ook huisbezoeken af, als dit nodig is. In dit geval is er áltijd een verwijsbrief nodig, met daarop aangegeven dat er een medische indicatie is voor een huisbezoek.

Wij zijn lid van en geregistreerd bij

  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

  • Netwerk Kinder Diëtisten (NKD)

  • Diëtistennetwerk van de Nederlandse Coeliakievereniging

  • Kinder(di)eetcreatie

  • Kwaliteitsregister Paramedici